Policealna w Łodzi - calość przez internet. Dekorator wnętrz i inne

200 zł

Opis

Zapraszamy do szkoły policealnej w specjalności Dekorator wnętrz, prowadzonej w całości przez internet, bez przyjeżdżania do szkoły. Każdy pracuje w swoim czasie, nie wymagamy logowania się o tej samej porze. Zaliczenia pisemne oddaje się na koniec miesiąca również na platformie e-learningu.
Jednoroczne autorskie programy nauczania na podstawie podstaw programowych MEN.

Na świadectwach nie podaje się obecnie trybu nauki (że stacjonarne, zaoczne czy online). Matura nie jest wymagana.
Jeden rok nauki - dwa semestry, 450 godzin.

Pozostałe specjalności prowadzone w całości online:
- Ogrodnictwo ekologiczne
- Promocja zdrowia z dietoprofilaktyką (dietetyka)
- Zarządzanie ośrodkiem turystycznym, rekreacyjnym i SPA
- Turystyka śródziemnomorska z hotelarstwem
- Architektura krajobrazu - projektowanie ogrodów

Koszty: wpisowe 200 zł, miesięczne raty czesnego po 200 zł.
Wydajemy świadectwo policealnego studium zawodowego (druk MEiN) oraz certyfikat w języku angielskim.

Bez dodatkowych opłat legitymacja szkolna, zaświadczenia do ZUS, KRUS, PFRON, PCPR, etc.

Status studenta/słuchacza (przydatne do zatrudnienia na umowę zlecenia)

Zapisy: formularz rejestracji na stronie szkoły www.bssu.edu.pl
Nauka od września lub od lutego

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

BSSU

December 18, 2022 20:42
Telefon kontaktowy: 668165215
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wlodzi.pl
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Autor ogłoszenia

BSSU

December 18, 2022 20:42

Lokalizacja

Łódź, Polska

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...